+
Şərhlər

164 çağırış


Maraqlı sözlər

Çətinlik səviyyəsi:

Aşağıda sadalanan bütün sözlərin ortaq cəhətləri var. O nədir?

AVIAR
QEYDLƏR
MOROCCO
ARKS
ŞİRKƏTLƏR