+
Ətraflı olaraq

Çağırış 15


Doldurma səhvini yoxlayın

Çətinlik səviyyəsi:

Bir nəfər çek yazarkən on yüzlərlə tərs çevrildi. Buna görə, 270.00 dollar məbləğində həddindən artıq ödəmişdir. İki rəqəmin bir ikiyə bərabər olduğunu bilmək, onlarda yazılmış çekdəki nömrəni hesablayın.