+
Şərhlər

17 çağırış


1998 çoxdur

Çətinlik səviyyəsi:

Yalnız 0 və 9 rəqəmləri olan ən kiçik 1998 çoxluğu 9990-dir. Yalnız 0 və 3 rəqəmləri olan ən kiçik 1998 çoxluğu nədir?