+
Ətraflı olaraq

Çağırış 170


999-da başlayan meydan

Çətinlik səviyyəsi:

Meydandakı yazı 999-dan başlayan ən kiçik natural ədəd nədir?