+
Şərhlər

Çağırış 157


9-u çoxdur

Çətinlik səviyyəsi:

Yalnız 0 və 1 rəqəmləri ilə yazılan 9-un ən kiçik (müsbət) çoxluğu nədir?