+
Ətraflı olaraq

171 çağırışı


Saxta küp açıldı

Çətinlik səviyyəsi:

Aşağıda açılmamış bir kubun beş mümkün versiyası var. Onlardan biri qeyri-mümkündür. Hansi?