Məlumat

174 çağırış


Sözü deşifrə etmək

Çətinlik səviyyəsi:

Puzzle: bu şəkil bizi hansı sözə aid edir?