+
Tezliklə

189 çağırış


Dördüncü güc plus dörd

Çətinlik səviyyəsi:

N natural ədəd olanda, n olduqda4+4 əmi oğludur?