+
Ətraflı olaraq

Çağırış 19


24 nömrəsini formalaşdırın

Çətinlik səviyyəsi:

Yalnız nömrələrdən istifadə edərək 24 nömrəsini formalaşdırın 3, 3, 7, 7hər dəfə bir dəfə. Lazım gələrsə, +, -, *, / əməliyyatları, həmçinin mötərizələrdən istifadə edə bilərsiniz.