+
Məlumat

Çağırış 183


Rəqəmləri kublara boyama

Çətinlik səviyyəsi:

İki taxta kubunuz var. Hər tərəfi bir rəqəm boyamalısınız ki, ayın istənilən gününü təmsil edə biləsiniz.

Nümunələr:

Bu şərti ödəmək üçün hər kubun üzərində hansı nömrələri çəkərdiniz?