+
Şərhlər

Çağırış 30


2 3 rəqəmli nömrəni tapın ...

Çətinlik səviyyəsi:

Hər biri 1, 2, 3, 4, 5, 6 rəqəmlərindən istifadə edərək iki üçrəqəmli ədəd tapın ki, bunların arasındakı fərq ən kiçik ola bilər.