+
Şərhlər

Çağırış 38


Mən bir sıra kvadrat ...

Çətinlik səviyyəsi:

Müsbət bir nömrəni kvadratlaşdırdım, nəticədən eyni nömrəni çıxardım və qalanları eyni nömrəyə bölündüm. Tapdığım nəticə eyni oldu:

a) nömrənin özü
b) Sayı ikiqat artırın
c) Artıq 1 sayı
d) mənfi 1 nömrədə