+
Məqalələr

Çağırış 41


Tənliyi həll edin

Çətinlik səviyyəsi:

Y tənliyinin həlli 2 - log y =0,001 é…