+
Ətraflı olaraq

Çağırış 25


Tənliyi doğru edən nömrə

Çətinlik səviyyəsi:

Aşağıdakı toplama işarəsinin doğruluğu üçün ulduzu (*) təbii bir nömrə ilə əvəz edin.