+
Məlumat

28 çağırış


X üçün mümkün olan dəyərlər?

Çətinlik səviyyəsi:

Mümkün tam ədədlər neçə-dir x belə ki bir tam ola bilər?