+
Ətraflı olaraq

Çağırış 36


Girişi kim ödəmədi?

Çətinlik səviyyəsi:

Dörd dost muzeyə gedir və onlardan biri ödəmədən içəri girir. Prokuror ona kimin girdiyini bilmək istəyir:

"Mən getmədim" Benjamin deyir.
- Bu Pedro idi, Carlos deyir.
- Bu Karlos idi, Mario deyir.
-– Mario düzgün deyil, Pedro deyir.

Onlardan yalnız biri yalan danışdı. Girişi kim ödəmədi?