+
Məqalələr

Çağırış 4


Neçə üçbucaq?

Çətinlik səviyyəsi:

Rəqəmin nöqtələrində ucları olan N fərqli üçbucaqlar var. N dəyəri nədir?