+
Şərhlər

Çağırış 42


Şüşə qabları

Çətinlik səviyyəsi:

Bir sıra doqquz şüşə var. İlk beşi pivə ilə doludur, son dördü isə boşdur. Ardıcıl olaraq dolu və boş şüşələrlə sıra düzəltmək kimi yalnız iki şüşə hərəkət edin.