+
Ətraflı olaraq

46 çağırış


İnadkar qurbağa

Çətinlik səviyyəsi:

Su alarkən bir qurbağa 30 metr dərinliyindəki bir quyuya düşdü. Yaşamaq üçün etdiyi axtarışda, inadkar qurbağa hər gün 3 metr yüksəkliyə qalxa bildi, gecə isə 2 metr enərək aşağı endi. Qurbağa quyudan çıxmaq üçün neçə gün çəkdi?