+
Məlumat

Çağırış 6


Sayı nədir?

Çətinlik səviyyəsi:

Ən kiçik natural ədədini təyin edin:

- 2-ə bölünmə 1 qalıq var;
- 3-ə bölünmə 2 qalıq var;
- 4-ə bölünmə 3-ə bərabərdir;
- 5-ə bölünmə qalıq 4 var;
- 6-a bölünmənin qalan 5-i var;
- 7-ə bölünmə 0 qalıb.