+
Ətraflı olaraq

Çağırış 72


2-dən 9-a qədər rəqəmləri təmsil edin

Çətinlik səviyyəsi:

0-dan 9-a qədər bütün rəqəmlərdən istifadə edərək 2-dən 9-a qədər rəqəmləri təmsil edin.

Misal:

2 = 13584 / 06792
3 = ???
4 = ???

9 = ???