+
Tezliklə

Çağırış 76


Böyük babanın yaşı

Çətinlik səviyyəsi:

Atam 1938-ci ildə babası ilə söhbət etdiyini söylədi və onlar yaşlarının anadan olduqları illərin son iki rəqəminin yaratdığı say ilə ifadə olunduğunu söylədi. Bəs atam anadan olanda mənim babam neçə yaşında idi?