+
Məlumat

61 çağırış


Gəmidə nərdivanlar

Çətinlik səviyyəsi:

Aqrippino gelginin artması ilə bir gəminin divarından baxdı. Bu divar 8 metr uzunluğunda bir nərdivan asdı. Adımlar bir-birindən 20 santimetr məsafədədir və sonuncusu suya toxunur. Gelişmə saatda 35 santimetr sürətlə qalxır. İlk iki addım nə vaxt su ilə örtüləcək?