+
Ətraflı olaraq

88 çağırışı


100 nömrəsini formalaşdırmaq

Çətinlik səviyyəsi:

Lazım gələrsə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +, -, *, / və mötərizələrdən istifadə edərək 100 nömrəsini formalaşdırın.