+
Ətraflı olaraq

Çağırış 93


Məktub ardıcıllığını tamamlayın

Çətinlik səviyyəsi:

K, W və Y hərflərini daxil etməyən rəsmi əlifbanı nəzərə alaraq aşağıdakı seriyanı tamamlayın:

B D G L Q…