+
Şərhlər

Çağırış 95


Ana, qız və alma

Çətinlik səviyyəsi:

Bir qadın 3 qızını ziyarətə gedir və bir səbət alma götürür. Birincisi, yarım alma və daha yarım alma verin. İkincisi üçün qalan almaların yarısını və daha çox almanın yarısını verin. Üçüncüsü üçün yenə alma yarısını və alma yarısını verin. Səbətdə neçə alma vardı?

istifadəçi Rui C. Silva tərəfindən göndərilən * problem.