+
Tezliklə

Çağırış 8


Tic-tac barmaq lövhəsində

Çətinlik səviyyəsi:

YAXŞI DAĞI VƏ HƏR DİAQQON NƏTİCƏSİZİN HÜQUQLARININ SUMU VƏZİFƏLƏŞDİRİLMİŞ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və 9 YAXŞI OYUN CƏDVƏLİNDƏ 9 HESABI YERİNƏ NAZİRLƏR. 15.