+
Ətraflı olaraq

Çağırış 80


5 rəqəmli palindromlar

Çətinlik səviyyəsi:

Palindrom nömrəsi, öndən arxaya və arxaya oxunduqda bərabərdir. Məsələn, 171 palindrom nömrəsidir. 90 üç rəqəmli palindrom var. Neçə 5 rəqəmli palindrom var?