+
Məqalələr

Çağırışa cavab 104


Clodovandonun atası və babası

X, atanın doğulduğu ilin son iki rəqəmini ifadə edirsə, x + x = 38, çünki ifadədə son iki rəqəmin 19 yaşlarında olduqları deyilir.38. Bərabərliyin həlli:

x + x = 38
2x = 38
x = 19

Tezliklə 19 yaşında ata dünyaya gəldi19 və idi 19 1938-ci ildə.

Əgər ata 1919-cu ildə anadan olubsa, baba yalnız əvvəlki əsrdə (18XX) dünyaya gələ bilərdi. Bu son iki rəqəm olaraq y hesab edək. Beləliklə y + y = 138 (çünki əvvəlki əsri nəzərdən keçiririk).

y + y = 138
2y = 138
y = 69
Baba 18-də anadan olub69 və idi 69 1938. Problemin cavabını tapmaq üçün sadəcə çıxarın:

69 - 19 = 50

Cavab ver: Ata dünyaya gələndə baba 50 yaşında idi.

Bəyanata qayıt