+
Şərhlər

Çağırışa cavab 108


Otaqlar və lampalar

İkinci otaqda 1 düyməni 15 dəqiqə yandırırıq, söndürürük və sonra 2 düyməsini yandırırıq və birinci otağa gedirik. Yanan işıq 2 keçidə uyğundur, 1 keçmək üçün isti olan, qalan lampa isə yalnız 3 keçiddən ola bilər.

Açıqlamaya qayıt