+
Məqalələr

Çağırış 9


Ördəklər və itlər

Çətinlik səviyyəsi:

Bir yerdə ördək və it arasında 21 heyvan var. Bu heyvanların ümumi ayaqları 54 olmaqla, ördəklərin sayı və itlərin sayı arasındakı fərqi hesablayın.