Tezliklə

Çağırış 11 Cavab


X, y və z dəyərlərini tapın

xy və yx 2 rəqəmli rəqəmlərdir, onlar birlikdə 3 rəqəmli zxz nömrəsinə qədər əlavə olunur.

xy + yx = zxz

İki 2 rəqəmli rəqəm əlavə etməklə əmələ gələ biləcək ən böyük say:

99+99 = 198

İndi zxz sayı 3 rəqəmdirsə və ən böyük sayı 198 ola bilərsə, nəticəyə gəlirik z = 1.

Z = 1 olduqda cəmi nəticə 1x1 olar.

Xy + yx = 1x1 tənliyini təmin edən x və y dəyərləri aşağıdakı kimidir:

x = 2 və y = 9, yəni 29 + 92 = 121

Cavab: x = 2, y = 9, z = 1

Bəyanata qayıt