+
Ətraflı olaraq

Çağırışa cavab 110


Səyyahın qızılları

İlk hissəni kəsməlidir ki, ilk parça ümumi çubuğun 1/7 (bir yeddinci) olsun.

Sonra ikinci hissə və sonuncu dəfə kəsilməlidir, hər hissəsi müvafiq olaraq ümumi çubuğun 2/7 (iki yeddi) və 4/7 (dörd yeddi).

Sonra ödəniş aşağıdakı kimi edilməlidir:

1-ci gün: barın 1/7 hissəsi ilə ödəyir.
2-ci gündəlik: 2/7 bar ilə ödəyin və 1/7 bar geri alın.
3-cü gündəlik: barın 1/7 hissəsi ilə yenidən ödəyir.
4-cü günlük: çubuğun 4/7 ilə ödəyir və barın 3/7-ni geri alır (iki hissədən ibarətdir: barın 1/7 və 2/7).
5-ci günlük: yenidən 1/7 bar ilə ödəyir.
6-cı günlük: 2/7 bar ilə ödəyin və 1/7 bar geri alın.
Gündəlik 7: barın 1/7 hissəsi ilə ödəyir.

Açıqlamaya qayıt