+
Məlumat

Çağırış 94


Şimal-şərq çurros satıcısı

Çətinlik səviyyəsi:

Aşağıdakılardan hansı bir ziddiyyət təqdim edir?

1) Churros'un hər bir satıcısı şimal-şərqdir, bəzi şimal-şərq isə çurros satıcısı deyil.
2) Heç bir churros satıcısı şimal-şərq deyil və bəzi churros satıcısı şimal-şərq deyil.
3) Bəzi churros satıcısı şimal-şərqdir, bəzi churros satıcısı isə şimal-şərq deyil.
4) Hər churros satıcısı şimal-şərq deyil, bəzi şimal-şərq isə çurros satıcısıdır.
5) Hər şimal-şərq çurros satıcısıdır və bəzi churros satıcısı şimal-şərq deyil.