Şərhlər

Çağırış Cavabı 116


Bir çuxur qazmaq

Yoxdur yarım çuxur (və ya çuxurdur və ya deyil).

Açıqlamaya qayıt