+
Tezliklə

Çağırışa cavab 118


Dəvələrin parçalanması

Dəvələri paylaşacaq şəxs 3 uşağa bir dəvə verir. Beləliklə, onların 36 dəvəsi olacaqdır.

Birincisi üçün dəvələrin yarısı (18 dəvə) verilir. Onun payı 17,5 dəvə olacağı üçün qazanc əldə edəcəkdir.

İkincisi üçün üçüncü hissə verilir (12 dəvə). Səhmi 11 və az olacağından qazanc əldə edəcək.

Üçüncüsü üçün doqquzuncu hissəsi (4 dəvə) verilir. Bir qazanc əldə edəcək, çünki payı 3 və az olacaq.

18 + 12 + 4 = 34

Daha sonra onlara bir dəvə hədiyyə edildi. Deməli, dəvələri bölməyə cavabdeh olan şəxsə qalan şey, yəni 2 dəvə verilir.

Açıqlamaya qayıt