+
Məlumat

Çağırışa cavab 123


Babadan kiçik cavan?

Baba ananın atası, yəni anan baban.

Açıqlamaya qayıt