+
Məqalələr

Çağırışa cavab 122


Zərgər nə qədər ödəməlidir?

İkisinin birləşməsinə görə, zərgər ev əşyaları üçün 100,00 dollara satarsa, qonaqlığı üçün 20,00 ABŞ dolları ödəməli və onları 200,00 dollara satdığı təqdirdə 35,00 dollar ödəməli idi. Bizdə belə var:

Satış qiymətiHosting dəyəri
200 35
10020

Satış qiymətindəki 100,00 dollar fərqi, yaşayış qiymətindəki 15,00 R fərqinə uyğundur. Satışda 100 $ artım, qonaqlıqda $ 15.00 artım gətirsə, 40 $ əlavə x dəyərinin artmasına səbəb olardı

100 $ ----> 15 $
$ 40 ----> x

x * 100 = 40 * 15

x = 6.00 $

Buna görə zərgər ev sahibinə ödəməlidir: R $ 20,00 + R $ 6,00 = $ 26.00

Açıqlamaya qayıt