+
Məqalələr

Çağırış 96


Robervaldonun ördəkləri

Çətinlik səviyyəsi:

Robervaldo ördək yetişdirdi. Bir gün bir adam fermasına gələrək ona bir ördək başına 200 dollar, yumurtaya 50 dollar təklif etdi. Ümumilikdə Robervaldonun 12 ördəyi vardı. Ancaq onlardan 2-si ev heyvanları ilə dost olduğu üçün onları satmamaq qərarına gəldi. Digər ördəklər satıldı. Bu satışdan neçə dollar qazandı?

istifadəçi Lorena Della Torre tərəfindən göndərilən * problem.