+
Tezliklə

Çağırışa cavab 13


Xanımın yaşı

Bu problemin həlli yolu 1-ci problemlə eynidir.

Eyni üsulu tətbiq edin və tapa bilərsiniz

Xanımın 40 yaşı var.

Açıqlamaya qayıt