+
Tezliklə

Çağırışa cavab 133


Tacir və köynəklər

X köynəklərin sayı olduğundan aşağıdakı tənliyi toplaya bilərik:

720 + (720 / x) = 65x

X-ni təcrid edib tənliyi həll edərkən x = 12-i tapırıq. Buna görə tacir 12 köynək alıbsa, hər birinin dəyəri:

720 / 12 = 60

Cavab: R $ 60.00.

Bəyanata qayıt