+
Şərhlər

Çağırışa cavab 129


4 və 8-dən 4-ü götürün

Problem nömrələrdən istifadə etməyimizi söyləmir.

Bir vərəqin dörd küncündən başqa səkkiz olur.

Açıqlamaya qayıt