+
Ətraflı olaraq

Çağırışa cavab 138


5 rəqəmli nömrə

Bilirik ki, beşinci rəqəm dördüncü yarının dördüncü və üçüncü rəqəmin dörddə biridir:
5 rəqəm = a

Dördüncü rəqəm beşinci ikiqatdır:
4-cü rəqəm = 2-ci

Üçüncü rəqəm beşincinin dördlüyüdür:
3-cü rəqəm = 4-cü
Üçüncü rəqəm dördüncü hissənin birinci yarısı və ikiqatdır. Artıq bunu bilirik:
3-cü rəqəm = 4-cü
4-cü rəqəm = 2-ci

Beləliklə, birinci rəqəm ikincinin ikincisidir:
1 rəqəm = 8a

İkinci rəqəm dördüncüdən üç dəfə və beşdən beşə çoxdur:
2-ci rəqəm = 3.2a = 6a
2-ci rəqəm = a + 5

Bir bərabərliyə minək. A = 1 olduğunu bilməklə hər rəqəmin dəyərini tapa bilərik:
1-ci rəqəm = 8a = 8
2-ci rəqəm = 6a = 6
3-cü rəqəm = 4a = 4
4-cü rəqəm = 2a = 2
5 rəqəm = a = 1

Axtarılan nömrə 86421.

Açıqlamaya qayıt