+
Şərhlər

Çağırışa Cavab 157


9-u çoxdur

Rəqəmlərinin cəminin 9-a çox olduğu bir rəqəm 9-a bölünür.

Buna görə nömrə 1-ə bərabər 9 rəqəmə sahib olmalıdır. Lakin qeyd olunduğu kimi, bəzi sıfır rəqəmlərə də sahib olmalıdır.

Beləliklə, ən kiçik rəqəm: 1.011 111 111.

Açıqlamaya qayıt