+
Məqalələr

Çağırışa cavab 147


Hansı nömrə çatışmır?

6 11 18 27

Ardıcıllıq 2,3,4… rəqəmlərini kvadratlaşdırmaqla və hər vəziyyətdə 2 əlavə etməklə formalaşır.

Bəyanata qayıt