+
Şərhlər

Çağırışa Cavab 155


İki əmiuşənin cəmi

Qeyd:
bərabər nömrə + bərabər nömrə = bərabər say
tək ədəd + tək nömrə = bərabər say
bərabər nömrə + tək sayı = tək nömrə

549 qəribə olduğu üçün bağlamalardan biri bərabər olmalıdır. Yeganə əmiuşaq cütü 2. Yəni yalnız bir yol var:

549 = 2 + 547.

Açıqlamaya qayıt