+
Məlumat

Çağırışa Cavab 151


Bu Diophantus Puzzle

Buna görə Diophantus 84 yaşında vəfat etdi.

Bəyanata qayıt