+
Şərhlər

Çağırışa Cavab 158


Xüsusi bir simvol

Bu əməliyyatın qaydasının nə olduğunu öyrənməliyik. Qeyd:

24 = 10 = 2 x 4 + 2
38 = 27 = 3 x 8 + 3,
427 = 112 = 4 x 27 + 4
51 = 10 = 5 x 1 + 5

Əməliyyatı təyin edən qaydanın olduğu qənaətinə gələ bilərikb = a x b + a.

Beləliklə bizdə var:

4(87) = 4(8x7 + 8) = 464 = 4 x 64 + 4 = 260.

Açıqlamaya qayıt