+
Tezliklə

Çağırışa Cavab 163


Pişik, qəhvə və tort

Hadisələri sadalayaq və hər birinə sərf olunan vaxtı sayaq.

İlk fəaliyyət pişiyi evdən çıxartmaq idi. Beləliklə siyahımız bu fəaliyyətdən başlayır və vaxt ondan hesablanır.

Fəaliyyət

Pişik çıxandan sonra vaxt gəldi

Evin xaricindəki pişik

0 dəqiqə

Soba tortu

10 dəqiqə

Qəhvə hazırlayın

10 + 6 = 16 dəqiqə

Zəngli saat çalır

35 + 10 = 45 dəqiqə

Pişik evə girir

45-5 = 40 dəqiqə

Yalnız Qəhvə içmək

40 + 3 = 43 dəqiqə

Telefon zəngləri

16+ (40-16) / 2 = 28 dəqiqə

Telefonu asın

28 + 5 = 33 dəqiqə

İdarə heyətinə görə, səhər saat 3: 59-da pişiyi evdən uzaqlaşdırdıqdan 33 dəqiqə sonra meydana çıxan telefonu asdım. Yəni cavab 03:59 - 00:33 = Saat 3: 26-da.

Bəyanata qayıt