+
Ətraflı olaraq

Çağırışa cavab 164


Maraqlı sözlər

Geriyə oxuduqda hər biri fərqli bir sözə çevrilir. Bu sözlər deyilir təkrarlanan palindromlar.

Açıqlamaya qayıt